Tuesday, 10 January 2012


Jasad terlalu tega berbuat nista..mahu ke mana bersembunyi atas nista..
jangan lari cuma arus perang raga yang selama ini terabai oleh jiwa..

No comments: